درباره موسسه حریر هنر شرق

با انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و بر اساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری موسسه فرهنگی حریر هنر شرق با شناسه ملی 10320817534 و شماره ثبت 29927 در سال 1391 تاسیس و شروع به فعالیت نمود.

خدمات موسسه

با انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و بر اساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری موسسه فرهنگی حریر هنر شرق با شناسه ملی 10320817534 و شماره ثبت 29927 در سال 1391 تاسیس و شروع به فعالیت نمود.

حوزه سینما

حوزه تئاتر

افتخارات موسسه
24

پروژه انجام شده

15

سال تجربه

49

مشتری راضی

9

جایزه بین المللی

14

جایزه ملی